Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Bartłomiej Zabrocki -28 kg - 50%
Mikołaj Bugwin -34 kg 7 33.33%
Timur Komarewski -39 kg 7 33.33%
Tomasz Masalski -42 kg 3 75%
Hubert Wakuliński -46 kg 7 33.33%
Ola Bartoszewicz -31 kg - 0%