Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Mikołaj Romanowski -34 kg 2 75%
Borys Zębalski -46 kg 5 50%
Maciej Animucki -50 kg 2 60%
Amelia Kwaśniewska -35 kg - 0%