RocznikZawodnicy
1994 5
1993 16
1992 6
1991 7
(brak danych) 1