RocznikZawodnicy
1997 8
1996 27
1995 91
1994 87
1993 64
(brak danych) 1