WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 1
Kujawsko-Pomorski OZJudo 4
Mazowiecki OZJudo 106
Podlaski OZJudo 6
Śląski OZJudo 17