WojewództwoZawodnicy
Łódzki OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 6
Opolski OZJudo 1
Śląski OZJudo 4
Warmińsko-Mazurski OZJudo 2
Wielkopolski OZJudo 3