WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 2
Podlaski OZJudo 1
Warmińsko-Mazurski OZJudo 1
Wielkopolski OZJudo 1