WojewództwoZawodnicy
Lubuski OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 3
Opolski OZJudo 1
Pomorski OZJudo 3
Śląski OZJudo 1
Wielkopolski OZJudo 2