Lp.Zawodnik
1. Krzysztof Wiłkomirski
2. Izabela Zagrodzka