Lp.Zawodnik
1. Przemysław Bożko
2. Izabela Zagrodzka