Lp.Zawodnik
1. Łukasz Bałanda
2. Roman Janiszewski
3. Krzysztof Wiłkomirski
4. Katarzyna Wtorkowska