Lp.Zawodnik
1. Stanisław Dąbrowski
2. Ewa Grochowska
3. Łukasz Kordyasz