Lp.Zawodnik
1. Tomasz Czerniawski
2. Rafał Czubak
3. Marcin Gruda
4. Łukasz Krajewski
5. Bartłomiej Niewęgłowski