Lp.Zawodnik
1. Sylwia Borawska
2. Pia Karbowiak
3. Weronika Karbowiak