ZASADY WYLICZANIA RANKINGU
Do wyliczania rankingu są pobierane następujące elementy:
 • wyniki zawodnika w danej kategorii wagowej za ostatnie 2 lata (24 miesiące).
 • z każdych 12 miesięcy pobieramy 4 najlepsze wyniki (z zawodów rangowanych przez PZJ) + rezultat z MP (danej kategorii wiekowej)
 • punkty zdobyte w ostatnich 12 miesiącach są wliczane w całości
 • punkty zdobyte między 13 a 24 miesiącem są wliczane w połowie
 • punkty za zawody krajowe są liczone jak w rankingu PZJ
 • punkty za zawody międzynarodowe są pobierane wprost z rankingu IJF/EJU

  Zasady rankingu:
 • do rankingu danej kategorii wiekowej są pobierane wyłącznie wyniki zawodów w tej kategorii wiekowej (np. wyniki zawodów seniorskich nie wliczają się do rankingu juniorskiego)
 • wszystkie rankingi są liczone osobno dla każdej kategorii wiekowej i wagowej.
 • jeden zawodnik może być rangowany w kilku rankingach
 • zawodnik, który według rocznika przeszedł do wyższej kategorii wiekowej - przestaje być rangowany w poprzedniej kategorii
 • w rankingu znajdują się wyłącznie zawodnicy, którzy mają wprowadzoną datę urodzenia (system sprawdza w ten sposób, czy zawodnik może być rangowany w danej kategorii wiekowej)
 • rankingi są wyliczane co tydzień w nocy z poniedziałku na wtorek