Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Beata Maksymow
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój (24) (1983 - 1997)
GKS Błękitni Kielce (2) (1991)
KS AZS-AWF Wrocław (9) (1998 - 2001)
Kategorie wagowe:
+66 kg(4 starty w latach 1983-1985)
+72 kg(12 startów w latach 1984-1997)
+78 kg(7 startów w latach 1998-2001)
OPEN(10 startów w latach 1986-1997)
+60 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+66 kg(4 starty w latach 1983-1985)
+72 kg(12 startów w latach 1984-1997)
+78 kg(3 starty w latach 1998-2000)
OPEN(10 startów w latach 1986-1997)
+60 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek, Łódź; 21-22.05.1983
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Rybnik; 17-18.02.2001
Długość kariery startowej:17 lat, 278 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1983)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1983 - 1985)
seniorzy18 lat(31 startów w latach 1984 - 2001)

Polityka prywatności Judostat.pl