Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adrianna Dadci
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS AWFiS Gda雟k (41) (1991 - 2004)
Kategorie wagowe:
-48 kg(1 start w roku 1991)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-61 kg(2 starty w roku 1993)
-66 kg(7 startów w latach 1994-1999)
-70 kg(24 startów w latach 1998-2004)
-72 kg(3 starty w latach 1996-1997)
OPEN(3 starty w latach 2001-2003)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 1991)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-61 kg(2 starty w roku 1993)
-66 kg(6 startów w latach 1994-1996)
-70 kg(11 startów w latach 1998-2004)
-72 kg(3 starty w latach 1996-1997)
OPEN(3 starty w latach 2001-2003)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 23-24.10.2004
Długość kariery startowej:12 lat, 323 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy m這dsi2 lata(2 starty w latach 1993 - 1994)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1994 - 1998)
m這dzie6 lat(4 starty w latach 1996 - 2001)
seniorzy10 lat(27 startów w latach 1995 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl