Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Irena Tokarz
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Opole (5) (1991 - 1993)
Klub Judo AZS Opole (17) (1987 - 1998)
KS AZS-AWF Wroc豉w (14) (1999 - 2003)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1987)
-61 kg(15 startów w latach 1988-1999)
-63 kg(3 starty w latach 1998-2000)
-66 kg(2 starty w latach 1991-1992)
-70 kg(9 startów w latach 2000-2003)
OPEN(5 startów w latach 1990-2002)
+60 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1987)
-61 kg(14 startów w latach 1988-1997)
-63 kg(3 starty w latach 1998-2000)
-66 kg(2 starty w latach 1991-1992)
-70 kg(2 starty w latach 2002-2003)
OPEN(5 startów w latach 1990-2002)
+60 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych, K這buck; 01-02.07.1987
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Bydgoszcz; 16-18.10.2003
Długość kariery startowej:16 lat, 111 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi2 lata(2 starty w latach 1987 - 1988)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1989 - 1993)
m這dzie2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
seniorzy14 lat(27 startów w latach 1990 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl