Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Barbara Har篥lak
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Bia豉 (32) (1994 - 2002)
KS AZS AWFiS Gda雟k (14) (2003 - 2005)
Kategorie wagowe:
-40 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-44 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-48 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(2 starty w latach 1997-1998)
-57 kg(37 startów w latach 1999-2004)
-63 kg(1 start w roku 2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-44 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-48 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(2 starty w latach 1997-1998)
-57 kg(11 startów w latach 1999-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Kielce; 10-11.12.1994
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Opole; 26-27.02.2005
Długość kariery startowej:10 lat, 79 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
juniorzy m這dsi5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
juniorzy6 lat(7 startów w latach 1996 - 2001)
m這dzie4 lata(7 startów w latach 2001 - 2004)
seniorzy6 lat(25 startów w latach 2000 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl