Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Magdalena Szałek
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS-AWF Wrocław (41) (1996 - 2005)
Kategorie wagowe:
-44 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(8 startów w latach 1998-2000)
-57 kg(26 startów w latach 2000-2005)
-63 kg(1 start w roku 2005)
OPEN(1 start w roku 2001)
-60 kg(1 start w roku 2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(4 starty w latach 1998-2000)
-57 kg(5 startów w latach 2001-2004)
-63 kg(1 start w roku 2005)
OPEN(1 start w roku 2001)
-60 kg(1 start w roku 2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Kadetek, Bielsko-Biała; 13-14.09.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Gdańsk; 19-20.03.2005
Długość kariery startowej:8 lat, 187 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(2 starty w latach 1996 - 1998)
juniorzy młodsi4 lata(3 starty w latach 1996 - 1999)
juniorzy6 lat(9 startów w latach 1997 - 2002)
młodzież4 lata(6 startów w latach 2002 - 2005)
seniorzy6 lat(21 startów w latach 2000 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl