Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nina Pawłowicz
 


Ostatni klub:AZS OŚ Poznań
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Lublinianka Lublin (15) (1991 - 1999)
AZS OŚ Poznań (24) (2000 - 2004)
Kategorie wagowe:
-30 kg(2 starty w latach 1991-1992)
-33 kg(1 start w roku 1993)
-40 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-44 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-48 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(9 startów w latach 1998-2003)
-57 kg(19 startów w latach 2000-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-30 kg(2 starty w latach 1991-1992)
-33 kg(1 start w roku 1993)
-40 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-44 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-48 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-52 kg(6 startów w latach 1998-2000)
-57 kg(3 starty w latach 2001-2002)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Wrocław; 11.09.2004
Długość kariery startowej:12 lat, 281 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
młodzież7 lat(6 startów w latach 1996 - 2002)
seniorzy9 lat(23 startów w latach 1996 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl