Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Byczek
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Opole (15) (1991 - 1998)
KS AZS-AWF Wroc豉w (15) (1999 - 2002)
Kategorie wagowe:
-44 kg(3 starty w latach 1991-1992)
-48 kg(18 startów w latach 1993-2002)
-52 kg(8 startów w latach 1996-2002)
-60 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(3 starty w latach 1991-1992)
-48 kg(12 startów w latach 1993-2001)
-52 kg(6 startów w latach 1996-2000)
-60 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Opole; 13-14.04.2002
Długość kariery startowej:10 lat, 130 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy m這dsi3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)
m這dzie7 lat(5 startów w latach 1995 - 2001)
seniorzy8 lat(15 startów w latach 1995 - 2002)

Polityka prywatności Judostat.pl