Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Lewandowski
 


Ostatni klub:WTJ Włocławek
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WTJ Włocławek (33) (1991 - 2003)
Kategorie wagowe:
-62 kg(1 start w roku 1991)
-68 kg(1 start w roku 1992)
-71 kg(3 starty w latach 1992-1994)
-75 kg(1 start w roku 1993)
-78 kg(9 startów w latach 1994-1999)
-81 kg(11 startów w latach 1998-2003)
-90 kg(4 starty w latach 2000-2001)
OPEN(1 start w roku 1994)
+75 kg(2 starty w latach 1998-1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-62 kg(1 start w roku 1991)
-68 kg(1 start w roku 1992)
-71 kg(3 starty w latach 1992-1994)
-75 kg(1 start w roku 1993)
-78 kg(8 startów w latach 1994-1997)
-81 kg(5 startów w latach 1998-2003)
-90 kg(1 start w roku 2001)
OPEN(1 start w roku 1994)
+75 kg(2 starty w latach 1998-1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Poznań; 01-04.05.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bydgoszcz; 16-18.10.2003
Długość kariery startowej:12 lat, 171 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy4 lata(3 starty w latach 1992 - 1995)
młodzież3 lata(3 starty w latach 1995 - 1997)
seniorzy11 lat(24 startów w latach 1993 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl