Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Rafał Kozielewski
 


Ostatni klub:WKS Śląsk Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Juvenia Wrocław (2) (1992 - 1993)
WKS ¦l±sk Wrocław (30) (1993 - 2005)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 1992)
-68 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(10 startów w latach 1993-1999)
-73 kg(5 startów w latach 1998-2000)
-81 kg(5 startów w latach 2001-2002)
-90 kg(9 startów w latach 2003-2004)
-100 kg(1 start w roku 2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 1992)
-68 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(9 startów w latach 1993-1997)
-73 kg(4 starty w latach 1998-2000)
-81 kg(1 start w roku 2002)
-90 kg(2 starty w latach 2003-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Warszawa; 04-05.06.2005
Długość kariery startowej:12 lat, 180 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1993)
juniorzy4 lata(3 starty w latach 1993 - 1996)
młodzież4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)
seniorzy12 lat(23 startów w latach 1994 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl