Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Tokarz
 


Ostatni klub:WKS Śląsk Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WKS ¦l±sk Wrocław (33) (1995 - 2004)
Kategorie wagowe:
-50 kg(1 start w roku 1995)
-60 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-65 kg(1 start w roku 1997)
-71 kg(1 start w roku 1999)
-73 kg(8 startów w latach 1998-2001)
-81 kg(14 startów w latach 2000-2003)
-90 kg(6 startów w latach 2003-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-50 kg(1 start w roku 1995)
-60 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-65 kg(1 start w roku 1997)
-73 kg(4 starty w latach 1998-2000)
-81 kg(5 startów w latach 2000-2002)
-90 kg(2 starty w roku 2003)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzików, Piła; 09-10.12.1995
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Warszawa; 03-04.04.2004
Długość kariery startowej:8 lat, 117 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1995 - 1996)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1997 - 1998)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1997 - 2000)
młodzież4 lata(7 startów w latach 2000 - 2003)
seniorzy6 lat(18 startów w latach 1999 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl