Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bart這miej Hajdus
 


Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Wis豉 Krak闚 (12) (1995 - 2001)
Kategorie wagowe:
-46 kg(1 start w roku 1995)
-50 kg(1 start w roku 1996)
-60 kg(1 start w roku 1998)
-65 kg(1 start w roku 1999)
-66 kg(8 startów w latach 1999-2001)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(1 start w roku 1995)
-50 kg(1 start w roku 1996)
-60 kg(1 start w roku 1998)
-66 kg(3 starty w latach 1999-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dzik闚, Pi豉; 09-10.12.1995
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Rybnik; 17-18.02.2001
Długość kariery startowej:5 lat, 73 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 1995)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1996)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1998 - 1999)
m這dzie1 rok(2 starty w roku 2000)
seniorzy3 lata(6 startów w latach 1999 - 2001)

Polityka prywatności Judostat.pl