Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Monika Bednarska
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KSZO Ostrowiec 安. (2) (1995)
UMKS Ostrowia Ostrowiec 安. (8) (1996 - 1999)
KS AZS AWFiS Gda雟k (9) (2000 - 2003)
Kategorie wagowe:
+72 kg(7 startów w latach 1995-1997)
+78 kg(12 startów w latach 1998-2003)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+72 kg(7 startów w latach 1995-1997)
+78 kg(6 startów w latach 1998-2002)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 12-14.05.1995
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Jastrz瑿ie - Zdr鎩; 27-28.09.2003
Długość kariery startowej:8 lat, 140 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1995)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
m這dzie7 lat(3 starty w latach 1996 - 2002)
seniorzy8 lat(10 startów w latach 1996 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl