Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Joanna Rodak
 


Ostatni klub:AZS AWF Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WKS Orlęta Dęblin (5) (1993 - 1995)
KS AZS AWFiS Gdańsk (4) (1996 - 2000)
Kategorie wagowe:
-61 kg(2 starty w latach 1993-1994)
-66 kg(1 start w roku 1994)
-70 kg(1 start w roku 2000)
-72 kg(2 starty w roku 1995)
+72 kg(1 start w roku 1996)
-78 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-61 kg(2 starty w latach 1993-1994)
-66 kg(1 start w roku 1994)
-70 kg(1 start w roku 2000)
-72 kg(2 starty w roku 1995)
+72 kg(1 start w roku 1996)
-78 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Piła; 11-12.12.1993
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Wrocław; 08-09.04.2000
Długość kariery startowej:6 lat, 119 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1993)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
juniorzy6 lat(3 starty w latach 1994 - 1999)
młodzież5 lat(2 starty w latach 1996 - 2000)
seniorzy1 rok(1 start w roku 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl