Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Du鄂o
 


Ostatni klub:KS Gwardia Bielsko-Biała
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Bia豉 (39) (1996 - 2005)
Kategorie wagowe:
-63 kg(3 starty w roku 2005)
-66 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-70 kg(33 startów w latach 1998-2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-63 kg(1 start w roku 2005)
-66 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-70 kg(10 startów w latach 1998-2005)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Wroc豉w; 06.12.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Opole; 29-30.10.2005
Długość kariery startowej:8 lat, 316 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy4 lata(4 starty w latach 1996 - 1999)
juniorzy m這dsi4 lata(3 starty w latach 1997 - 2000)
juniorzy4 lata(9 startów w latach 2000 - 2003)
m這dzie5 lat(3 starty w latach 2001 - 2005)
seniorzy5 lat(20 startów w latach 2001 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl