Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Remigiusz Ławniczek
 


Ostatni klub:ZKS Gwardia Zielona Góra
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
ZKS Gwardia Zielona Góra (13) (1991 - 2000)
WKS ¦l±sk Wrocław (4) (1997 - 1999)
Kategorie wagowe:
-53 kg(1 start w roku 1991)
-57 kg(1 start w roku 1992)
-60 kg(10 startów w latach 1992-1997)
-62 kg(1 start w roku 1993)
-65 kg(1 start w roku 1999)
-66 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-53 kg(1 start w roku 1991)
-57 kg(1 start w roku 1992)
-60 kg(10 startów w latach 1992-1997)
-62 kg(1 start w roku 1993)
-66 kg(2 starty w latach 1998-1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Poznań; 01-04.05.1991
Ostatnie zawody:Grand Prix Seniorów, Gdańsk; 01-02.04.2000
Długość kariery startowej:8 lat, 338 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1992 - 1995)
młodzież3 lata(3 starty w latach 1995 - 1997)
seniorzy7 lat(7 startów w latach 1994 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl