Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bart這miej Wieteska
 


Ostatni klub:KS Gwardia Bielsko-Biała
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Bia豉 (25) (1992 - 2004)
TS Wis豉 Krak闚 (7) (1998 - 2000)
Kategorie wagowe:
-47 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-50 kg(1 start w roku 1994)
-55 kg(4 starty w latach 1994-1997)
-60 kg(25 startów w latach 1995-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-47 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-50 kg(1 start w roku 1994)
-55 kg(4 starty w latach 1994-1997)
-60 kg(9 startów w latach 1995-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek i M這dzik闚, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 23-24.10.2004
Długość kariery startowej:11 lat, 324 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1994)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1994 - 1997)
m這dzie5 lat(4 starty w latach 1995 - 1999)
seniorzy9 lat(21 startów w latach 1996 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl