Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Ko¶ka
 


Ostatni klub:MMKS Start Skierniewice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MMKS Wojownik Skierniewice (11) (1994 - 2000)
Kategorie wagowe:
+66 kg(2 starty w latach 1994-1996)
+72 kg(3 starty w latach 1994-1997)
+78 kg(6 startów w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+66 kg(2 starty w latach 1994-1996)
+72 kg(3 starty w latach 1994-1997)
+78 kg(3 starty w latach 1998-1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych, Koszalin; 14-15.05.1994
Ostatnie zawody:Grand Prix Seniorów, Gdańsk; 01-02.04.2000
Długość kariery startowej:5 lat, 324 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1994)
juniorzy młodsi5 lat(4 starty w latach 1994 - 1998)
juniorzy4 lata(3 starty w latach 1997 - 2000)
seniorzy2 lata(3 starty w latach 1999 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl