Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Izabela Kozakiewicz
 


Ostatni klub:KS Gwardia Koszalin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KSJ Gwardia Koszalin (17) (1991 - 1999)
Kategorie wagowe:
-48 kg(1 start w roku 1991)
-52 kg(13 startów w latach 1992-1998)
-56 kg(1 start w roku 1997)
-57 kg(1 start w roku 1998)
-63 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 1991)
-52 kg(13 startów w latach 1992-1998)
-56 kg(1 start w roku 1997)
-57 kg(1 start w roku 1998)
-63 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzie篡, Gda雟k; 06-07.03.1999
Długość kariery startowej:7 lat, 92 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1991 - 1992)
juniorzy m這dsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1993 - 1996)
m這dzie5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
seniorzy4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)

Polityka prywatności Judostat.pl