Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Olga Zwolak
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AKS Strzegom (1) (1990)
KS AZS-AWF Wroc豉w (1) (1996)
KS AZS-AWF Warszawa (11) (1989 - 2000)
Kategorie wagowe:
-40 kg(2 starty w latach 1989-1990)
-44 kg(1 start w roku 1991)
-52 kg(2 starty w roku 1993)
-57 kg(1 start w roku 1998)
-61 kg(4 starty w latach 1994-1996)
-63 kg(1 start w roku 2000)
OPEN(1 start w roku 1996)
+60 kg(1 start w roku 1998)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(2 starty w latach 1989-1990)
-44 kg(1 start w roku 1991)
-52 kg(2 starty w roku 1993)
-57 kg(1 start w roku 1998)
-61 kg(4 starty w latach 1994-1996)
OPEN(1 start w roku 1996)
+60 kg(1 start w roku 1998)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych, P這ck; 21-23.06.1989
Ostatnie zawody:Grand Prix Senior闚, Wroc豉w; 04-05.11.2000
Długość kariery startowej:11 lat, 140 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi3 lata(3 starty w latach 1989 - 1991)
juniorzy1 rok(1 start w roku 1993)
m這dzie2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
seniorzy8 lat(7 startów w latach 1993 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl