Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksandra Zasada
 


Ostatni klub:WTJ Włocławek
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WTJ W這c豉wek (14) (1992 - 1998)
Kategorie wagowe:
-61 kg(2 starty w roku 1994)
-66 kg(6 startów w latach 1995-1997)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(3 starty w latach 1992-1993)
OPEN(2 starty w latach 1995-1996)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-61 kg(2 starty w roku 1994)
-66 kg(6 startów w latach 1995-1997)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(3 starty w latach 1992-1993)
OPEN(2 starty w latach 1995-1996)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzie篡, Wroc豉w; 03-04.04.1998
Długość kariery startowej:5 lat, 302 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1993 - 1995)
m這dzie4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)
seniorzy3 lata(5 startów w latach 1994 - 1996)

Polityka prywatności Judostat.pl