Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ewa Krauze
 


Ostatni klub:KS Gwardia Koszalin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KSJ Gwardia Koszalin (12) (1988 - 1996)
Kategorie wagowe:
-44 kg(2 starty w latach 1988-1989)
-52 kg(10 startów w latach 1990-1996)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(2 starty w latach 1988-1989)
-52 kg(10 startów w latach 1990-1996)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych, P這ck; 21-23.06.1989
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Krak闚; 11-13.10.1996
Długość kariery startowej:7 lat, 114 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi4 lata(4 starty w latach 1988 - 1991)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
m這dzie2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
seniorzy5 lat(4 starty w latach 1992 - 1996)

Polityka prywatności Judostat.pl