Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Monika Łebek
 


Ostatni klub:UKJ Orzeł Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AKS Strzegom (3) (1987 - 1989)
UKJ Orzeł Warszawa (6) (1991 - 1995)
Kategorie wagowe:
-44 kg(1 start w roku 1987)
-48 kg(1 start w roku 1988)
-56 kg(1 start w roku 1989)
-61 kg(1 start w roku 1991)
-66 kg(5 startów w latach 1991-1995)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 1987)
-48 kg(1 start w roku 1988)
-56 kg(1 start w roku 1989)
-61 kg(1 start w roku 1991)
-66 kg(5 startów w latach 1991-1995)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych, Kłobuck; 01-02.07.1987
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Gdańsk; 02-03.06.1995
Długość kariery startowej:7 lat, 338 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1987 - 1989)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1991 - 1992)
młodzież1 rok(1 start w roku 1994)
seniorzy5 lat(3 starty w latach 1991 - 1995)

Polityka prywatności Judostat.pl