Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Szarowicz
 


Ostatni klub:UKS Judo Panda Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Judo Panda Warszawa (50) (2016 - 2024)
Kategorie wagowe:
-60 kg(1 start w roku 2021)
-66 kg(4 starty w roku 2021)
-73 kg(6 startów w latach 2022-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 38 startów w latach 2016-2020
Pierwsze zawody:I Liga WOM Funny Judo 2016 U9, Warszawa; 21.02.2016
Ostatnie zawody:WOM - U18 juniorka m這dsza / junior m這dszy (2007-2009), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:8 lat, 111 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(8 startów w latach 2021 - 2022)
juniorzy m這dsi2 lata(3 starty w latach 2023 - 2024)
dzieci4 lata(17 startów w latach 2017 - 2020)
dzieci m這dsze5 lat(21 startów w latach 2016 - 2020)
dzieci mini1 rok(1 start w roku 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl