Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Wiktor Wo這szyn
 


Ostatni klub:UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UMKS Ostrowia Ostrowiec 安. (8) (2016 - 2022)
Kategorie wagowe:
-50 kg(1 start w roku 2021)
-55 kg(1 start w roku 2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-27 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 5 startów w latach 2016-2019
Pierwsze zawody:Og鏊nopolski Turniej Dzieci i M這dzik闚 w judo U11, Kowala; 17.09.2016
Ostatnie zawody:Turniej Dzieci i M這dzik闚 Kowala U16 2007-2008, Kowala; 17.09.2022
Długość kariery startowej:6 lat, 1 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 2021 - 2022)
dzieci1 rok(2 starty w roku 2019)
dzieci m這dsze3 lata(3 starty w latach 2016 - 2018)
dzieci mini1 rok(1 start w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl