Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Aleksander Kleniewski
 


Ostatni klub:UKJ 82 Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ 82 Warszawa (14) (2017 - 2021)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 14 startów w latach 2017-2021
Pierwsze zawody:I Liga WOM 2017 - U10, Mysiadło; 05.02.2017
Ostatnie zawody:Ikizama Judo Cup IV U14 (2008-2009), Piaseczno; 14.03.2021
Długość kariery startowej:4 lata, 38 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci4 lata(4 starty w latach 2018 - 2021)
dzieci młodsze4 lata(10 startów w latach 2017 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl