Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Halina Szczykutowicz
 


Ostatni klub:UKS SameJudo
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS SameJudo (5) (2019 - 2022)
Kategorie wagowe:
-57 kg(1 start w roku 2020)
-63 kg(4 starty w latach 2019-2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:WOM Młodzicy, Warszawa; 19.05.2019
Ostatnie zawody:WOM - U21, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:3 lata, 10 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 2019)
juniorzy młodsi2 lata(3 starty w latach 2020 - 2021)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2022)

Polityka prywatności Judostat.pl