Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Sara Osma雟ka
 


Ostatni klub:Hato Judo Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Hato Judo Warszawa (8) (2017 - 2024)
Kategorie wagowe:
-52 kg(3 starty w latach 2023-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 3 starty w latach 2019-2022
Pierwsze zawody:IV Turniej o Puchar Burmistrza Bia這喚ki U9 (pocz徠kuj帷y), Warszawa; 05.11.2017
Ostatnie zawody:WOM - U18 juniorka m這dsza / junior m這dszy (2007-2009), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:6 lat, 216 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(2 starty w roku 2023)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 2024)
dzieci1 rok(1 start w roku 2022)
dzieci m這dsze1 rok(2 starty w roku 2019)
dzieci mini1 rok(1 start w roku 2017)
dzieci super mini1 rok(1 start w roku 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl