Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Patrycja Papierzy雟ka
 


Ostatni klub:UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice (16) (2019 - 2024)
Kategorie wagowe:
-44 kg(1 start w roku 2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 12 startów w latach 2021-2023
Pierwsze zawody:Mi璠zynarodowy Festiwal Judo Dzieci i M這dzie篡 U10-6 kyu, P這ck; 27.10.2019
Ostatnie zawody:XI Og鏊nopolski Turniej Judo M這dzik闚 U15 (2010-2011), B這nie; 10.03.2024
Długość kariery startowej:4 lata, 136 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 2024)
dzieci3 lata(3 starty w latach 2021 - 2023)
dzieci m這dsze2 lata(9 startów w latach 2021 - 2022)
dzieci mini2 lata(3 starty w latach 2019 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl