Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Julia Poprawa
 


Ostatni klub:UKS Dwunastka-Euroline Leszno
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Dwunastka-Euroline Leszno (3) (2021)
Kategorie wagowe:
-48 kg(1 start w roku 2021)
-52 kg(2 starty w roku 2021)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Wielkopolski U16 2006-2008, Poznań; 13.02.2021
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Wielkopolski Szkó Podstawowych na rok 2021 U16 (2006-2007), Poznań; 19.06.2021
Długość kariery startowej:0 lata, 125 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(3 starty w roku 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl