Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Inga Ko這dziej
 


Nazwisko rodowe:Go豉szewska
Ostatni klub:TS Gwardia Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Narew ζpy (21) (1992 - 2000)
TS Gwardia Warszawa (20) (2001 - 2009)
Kategorie wagowe:
-48 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-52 kg(8 startów w latach 1993-1996)
-56 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-57 kg(27 startów w latach 1998-2009)
-60 kg(1 start w roku 1998)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-52 kg(8 startów w latach 1993-1996)
-56 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-57 kg(14 startów w latach 1998-2009)
-60 kg(1 start w roku 1998)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek i M這dzik闚, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Opole; 02-04.10.2009
Długość kariery startowej:16 lat, 300 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy m這dsi2 lata(2 starty w latach 1993 - 1994)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1994 - 1998)
m這dzie7 lat(4 starty w latach 1995 - 2001)
seniorzy15 lat(28 startów w latach 1995 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl