Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Kasza
 


Ostatni klub:AZS UW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Si鏚emka Sochaczew (16) (2010 - 2012)
AZS UW Warszawa (31) (2013 - 2018)
Kategorie wagowe:
-44 kg(3 starty w roku 2010)
-48 kg(5 startów w latach 2010-2011)
-52 kg(8 startów w latach 2011-2012)
-57 kg(6 startów w roku 2013)
-63 kg(25 startów w latach 2014-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 2012)
-57 kg(1 start w roku 2013)
-63 kg(9 startów w latach 2014-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Skierniewice; 13-14.03.2010
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:8 lat, 212 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(2 starty w roku 2011)
juniorzy m這dsi5 lat(22 startów w latach 2010 - 2014)
juniorzy5 lat(15 startów w latach 2013 - 2017)
m這dzie1 rok(1 start w roku 2018)
seniorzy4 lata(7 startów w latach 2015 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl