Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Karolina G這gowska
 


Ostatni klub:GKS Czarni Bytom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (35) (2013 - 2018)
Kategorie wagowe:
-63 kg(10 startów w latach 2013-2014)
-70 kg(22 startów w latach 2014-2018)
+70 kg(1 start w roku 2016)
-78 kg(2 starty w latach 2017-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-63 kg(2 starty w latach 2013-2014)
-70 kg(4 starty w latach 2015-2018)
-78 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OPP M這dziczek i M這dzik闚, Suchy Las ; 23.03.2013
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:5 lat, 197 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(6 startów w latach 2013 - 2014)
juniorzy m這dsi5 lat(24 startów w latach 2013 - 2017)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2017 - 2018)
seniorzy1 rok(1 start w roku 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl