Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksandra Tu這dziecka
 


Ostatni klub:UKS Judo Sensei Płock
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Judo Sensei P這ck (6) (2014 - 2015)
Kategorie wagowe:
-63 kg(6 startów w latach 2014-2015)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-63 kg(2 starty w latach 2014-2015)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dzik闚 i M這dziczek, Lubo; 29-30.03.2014
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzik闚 i M這dziczek, Bochnia; 03-04.10.2015
Długość kariery startowej:1 rok, 192 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(6 startów w latach 2014 - 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl