Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Iga Sienkiewicz
 


Ostatni klub:KS MaKo Judo Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS MaKo Judo Wroc豉w (26) (2013 - 2018)
Kategorie wagowe:
-33 kg(1 start w roku 2013)
-36 kg(2 starty w roku 2014)
-40 kg(5 startów w latach 2014-2015)
-44 kg(5 startów w latach 2015-2016)
-48 kg(13 startów w latach 2016-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-36 kg(1 start w roku 2014)
-40 kg(1 start w roku 2015)
-44 kg(2 starty w latach 2015-2016)
-48 kg(2 starty w latach 2017-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 28-29.09.2013
Ostatnie zawody:OOM Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych i Junior闚 M這dszych, Pi豉; 01-02.06.2018
Długość kariery startowej:4 lata, 247 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(6 startów w latach 2013 - 2015)
juniorzy m這dsi5 lat(20 startów w latach 2014 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl