Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Prajzner
 


Ostatni klub:UKJ Lemur Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Lemur Warszawa (17) (2013 - 2017)
Kategorie wagowe:
-46 kg(3 starty w latach 2013-2014)
-60 kg(10 startów w latach 2015-2016)
-66 kg(4 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(1 start w roku 2014)
-60 kg(1 start w roku 2016)
-66 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 28-29.09.2013
Ostatnie zawody:Warszawska Olimpiada M這dzie篡 - Juniorzy M這dsi, Warszawa; 04.06.2017
Długość kariery startowej:3 lata, 250 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(3 starty w latach 2013 - 2014)
juniorzy m這dsi3 lata(14 startów w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl